RDP Most pri Bratislave

Roľnícke družstvo podielníkov • Bratislavská 535 • 900 46 Most pri Bratislave

Roľnícke družstvo podielníkov
Bratislavská 535
900 46 Most pri Bratislave


IČO: 00190586
IČ DPH: SK2020362784

Telefón:
+421 908 541 949

Predseda:
Ing. Rudolf Horváth
predseda družstva a predseda predstavenstva
predseda@rdpmost.sk

Ekonóm:
Ing. Lucia Vozárová
ekonom@rdpmost.sk

Hlavná zootechnička:
Ing. Viera Glasnáková
Mobil: +421 907 616 461
vieragl@rdpmost.sk

Agronóm a mechanizátor
Ing. Juraj Krug
Mobil: +421 907 367 325
agronom@rdpmost.sk

Mlieko sa predáva 
na vrátnici RDP
od 6:00 do 18:00
7 dní v týždni
© 2018, General Design • All Rights Reserved