RDP Most pri Bratislave

Roľnícke družstvo podielníkov • Bratislavská 535 • 900 46 Most pri Bratislave


Holstein

Jersey

Charolais

Parthenaise


Mlieko sa predáva 
na vrátnici RDP
od 6:00 do 18:00
7 dní v týždni
© 2018, General Design • All Rights Reserved