RDP Most pri Bratislave

Roľnícke družstvo podielníkov • Bratislavská 535 • 900 46 Most pri BratislaveIng. Rudolf Horváth — predseda 
RDP Most pri Bratislave

U nás presadzujem dlhodobo vyvážený vzťah medzi rastlinnou a živočíšnou výrobou. Máme na to svoje dôvody. Jednak sme presvedčení, že je dôležité mať v poľnohospodárskom podniku aj živočíšnu výrobu (aj pre zabezpečenie pôdnej úrodnosti), na druhej strane sa „odsúdení“ mať živočíšnu výrobu, keďže časť našich pôd nie je vhodná na pestovanie trhových plodín. Naša rastlinná výroba je už dlhší čas nastavená tak, aby dokázala vyprodukovať dostatočný zisk a spkompenzovať prípadné straty v živočíšnej výrobe. Našou hlavnou trhovou plodinou je tvrdá pšenica, ktorú sme okrem vlaňajška pestovali aj ako osivo. V našej situácii si ani neviem celkom dobre predstaviť, že by sme zvýšili podiel trhových plodín. Okrem negatívneho odpadu na živočíšnu výrobu by sme mohli aj problémy s dodržiavaním optimálnych osevných postupov. Tiež by hrozilo riziko vyššieho tlaku rozličných chorôb plodín.


Družstvo každoročne získava prestížne certifikáty


Holstein

Jersey

Charolais


Parthenaise


Dokument o ochrane súkromia bude zverejnený neskôr


Mlieko sa predáva 
na vrátnici RDP
od 6:00 do 18:00
7 dní v týždni
© 2018, General Design • All Rights Reserved