RDP Most pri Bratislave

Roľnícke družstvo podielníkov • Bratislavská 535 • 900 46 Most pri Bratislave

V roku 2018 sme za pomoci európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka "Program EPF RV 2014-2020" zrekonštruovali strechu maštale.


Mlieko sa predáva 
na vrátnici RDP
od 6:00 do 18:00
7 dní v týždni
© 2018, General Design • All Rights Reserved