Dokumenty RDP Most pri Bratislave


Home
Napísali o nás
Dokumenty
Kontakt

 


Za rok 2011

Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2011
Účtovná závierka bola schválená členskou schôdzou 16. marca 2012.
Dokument zverejnený 5.4.2012    

Za rok 2012

Účtovná závierka za rok 2012 - Súvaha
Dokument zverejnený 19.3.2013   

Účtovná závierka za rok 2012 - Výkaz ziskov a strát
Dokument zverejnený 19.3.2013   

Účtovná závierka za rok 2012 - Poznámky
Dokument zverejnený 19.3.2013     

Za rok 2017

Výzva na predloženie cenovej ponuky a zaslanie súťažných podkladov
(pri obstarávaní sa postupuje v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č.8/2017 k obstaraniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020)  

Dokument zverejnený 24.11.2017  

Výzva na predloženie cenovej ponuky a zaslanie súťažných podkladov - POSUN TERMÍNU
(pri obstarávaní sa postupuje v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č.8/2017 k obstaraniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020)  

Dokument zverejnený 11.12.2017  

 

 
Späť Ďalej

Copyright © 2012 JVK system v spolupráci s RDP Most pri Bratislave.